The Holinshed Project

Holinshed Project Home

The Texts
1587

Previous | Next

Compare 1577 edition: 1 2 When the child had thus ended his spéech, he rea|ched his booke towards the quéenes maiestie, which a little before Truth had let downe vnto him from the hill, which by sir Iohn Parrat was receiued, and de|liuered vnto the quéene. But shée as soone as she had receiued the booke, kissed it,The quéene receiueth Ver|bum Dei, kis|seth it, and laieth it in hir lap. and with both hir hands held vp the same, and so laid it vpon hir brest, with great thanks to the citie therefore: and so went for|ward towards Paules churchyard. The former mat|ter which was rehearsed vnto the quéenes maiestie, was written in two tables, on either side the page|ant eight verses, and in the middest, these in Latine:

Ille, vides falcem laeua qui sustinet vncam,
Tempus is est, cui stat filia vera comes
Hanc pater exesa deductam rupereponit
In lucem, quam non viderat antè diu.
Qui sedet à laeua cultu malè tristis inepto
Quem duris crescens cautibus orbis obit,
Nos monet effigie qua sit respublica, quando
[...]orruit, at contra quando beata viget.
Ille docet iuuenis forma spectandus, amictu
Scitus, & aeterna laurea fronde virens.

Compare 1577 edition: 1 2 3 The sentences written in Latine and English vpon both the trées, declaring the causes of both estates, and first of a ruinous commonweale were EEBO page image 1177 these: Want of Gods feare, disobedience to rulers, blindnesse of guides, briberie in magistrats, rebelli|on in subiects, ciuill discord, flattering of princes, vnmercifulnesse in rulers, vnthankefulnesse in sub|iects. Causes of a flourishing commonweale are these: Feare of God, a wise prince, learned rulers, obedience to officers, obedient subiects, louers of the commonweale, vertue rewarded, vice chastened.

Compare 1577 edition: 1 2 3 4 The meaning in brée [...]e of this pagent.The matter of this pageant dependeth of them that went before. For as the first declared hir grace to come out of the house of vnitie, the second that she is placed in the seat of gouernement staid with ver|tues, to the suppression of vice; and therefore in the third, the eight blessings of almightie God might well be applied vnto hir: so this fourth now is, to put hir grace in remembrance of the state of the com|monweale, which Time with Truth his daughter dooth reueale: which Truth also hir grace hath recei|ued, and therefore cannot but be mercifull and care|full for the good gouernement thereof. From thence, the quéenes maiestie passed toward Paules church|yard,A scholer of Paules vtte|reth an ora|tion in Latine to the quéene. and when she came ouer against Paules schoole, a child appointed by the schoolemaister thereof, pro|nounced a certeine oration in Latine, and certeine verses, which also were there written as followeth:

Philosophus ille diuinus Plato inter multa prae|clarè ac sapienter dicta, hoc posteris proditum reli|quit; Rempublicam illam foeliciss. fore, cui prin|ceps sophiae studiosa, virtutibús ornata contige|rit. Quem si verè dixisse censeamus (vt quidem verissimè) cur non terra Britannica plauderet? cur non populus gaudium atque laetitiam agitaret? Immo,Laus Elisabe|thae regni iugum subeuntis. cur non hunc diem, albo (quod aiunt) lapillo notaret? Quo princeps talis nobis adest, qualẽ prio|res non viderunt, qualém posteritas haud facilè cernere poterit, dotibus quum animi, tum corpo|ris vndi foelicissima. Casti quidem corporis do|tes ita apertae sunt, vt oratione non egeant. Animi verò tot tantae, vt ne verbis quidem exprimipos|sint. Haec nempe regibus summis orta, morum at animi nobilitate genus exuperaet. Huius pectus Christi religionis amore flagrat. Haec gentem Bri|tannicam virtutibus illustrabit, clypeó iustitiae teget. Haec literis Graecis & Latinis eximia, inge|nió praepollens est. Hac imperante pietas vigebit, Anglia florebit, aurea saecula redibunt. Vos igi|tur Angli tot commoda accepturi,Ad Anglorum gentem breuis adhortatio. Elisabetham reginam nostram celeberrimam ab ipso Christo huius regni imperio destinatam, honore debito pro|sequimini. Huius imperijs animo libentissimo sub|diti estote, vós tali principe dignos praebete. Et quoniam pueri non viribus sed precibus, officium praestare possunt, nos alumni huius scholae ab ipso Coleto olim templi Paulini decano extructae, tene|ras palmas ad coelum tendentes Christum Opt. Max. precaturi sumus, vt tuam celsitudinem an|nos Nestoreos summo cum honore Anglis imperi|tare faciat, matrém pignoribus charis beatam reddat Amen.

Anglia nunc tandem plaudas, laetare, resulta,
Praesto iam vita est, praesidiúm tibi.
En tua spes venit, tua gloria, lux, decus omne
Venit iam, solidam qua tibi praestat opem.
Quaenam prae|stabit Elisabae|tha suo regimi|n [...].Succurrét tuis rebus quae pessum abiere,
Perdita quae fuerant haec reparare volet.
Omnia florebunt, redeunt nunc aurea saecla,
In melius surgent quae cecidere bona.
Debes ergo illi totam te reddere fidam,
Cuius in accessu commoda tot capies.
Salue igitur dicas, imo de pectore summo,
Elizabeth regni non dubitanda salus,
Virgo venit, veniát optes comitata deinceps,
Pignoribus charis, laeta parens veniat.
Hoc Deus omnipotens ex alto donet olympo,
Qui coelum & terram condidit at regit.

Previous | Next